Jdi na obsah Jdi na menu
 


„SPORTEM KU ZDRAVÍ A TRVALÉ INVALIDITĚ“

Podvrtnutí (distorze) kotníku

 - objevuje se během sportování, dochází k němu špatným došlápnutím na nerovném povrchu.

 Podvrtnutí hlezenního kloubu je jedním z nejčastějších poranění, může být provázeno poraněním vazů.  

 

 Nejčastější typ podvrtnutí se objevuje, když se přenese váha na nohu, která je na nerovném povrchu a noha se tak vyvrátí směrem ven (inverze). Jakmile k tomu dojde, dostává se chodidlo násilím do takové polohy, kdy směřuje směrem dovnitř, takže vazy, které mají stabilizovat vnější část kotníku jsou zatěžovány. Mnoho lidí popisuje, že slyší lupnutí nebo prasknutí, když dojde k tomuto zranění.

Příznaky:

 Poranění se projeví náhlou bolestí, často se objevují potíže s chůzí, různě rychle se tvořícím otokem, v závažnějších případech i krevním výronem někdy natolik, že si lidé myslí, že mají kotník zlomený.

  Kotník bude otékat a změní barvu (černá a modrá) na vnější straně kloubu.

 Dotyk tohoto místa způsobí bolest v různé míře. Jsou nutné rentgeny, protože musí být vyloučena možnost zlomeniny.

Cíl:

Snížit otékání po zranění, krvácení a bolest.

První laická pomoc:

Mnoho problémů spojených s podvrtnutími se objevuje kvůli krvi a edému (otoku) uvnitř a kolem kotníku. Minimalizace otékání napomáhá rychlejšímu uzdravení. Většina podvrtnutí se plně uzdraví během několika týdnů.

 

Vyhněte se během prvních 24 hodin:

 • Horkým sprchám
 • Hřejivým masážím
 • Horkým obkladům
 • Pití alkoholu
 • Aspirinu – prodlužuje srážení krve a může způsobit zvýšené krvácení v kotníku (Tylenol nebo Ibuprofen (Advil) se mohou brát ke snížení bolesti, ale neurychlí léčebný proces)

 

 Heslo PRICE je nejdůležitějším předpokladem pro počáteční zvládnutí podvrtnutí:


Protection (ochrana)

Vazy musí být udržovány ve stabilní poloze, aby mohlo dojít k uzdravení

 • Nestoupejte na nohu, jestliže přetrvává bolest
 • Používejte bandáž nebo ortézu na kotník, je-li to nutné

Rest (odpočinek)

 • Nechte zraněný kotník v klidu asi po dobu 24 hodin po zranění
 • Je nutná ochrana před nadměrným cvičením

Ice (led)

 • Ledujte kotník každé dvě hodiny po 20 minut ke snížení bolesti, otékání a ztuhlosti po prvních 48 - 72 hodin
 • Nedávejte led na kotník déle než po 30 minut
 • Proveďte s ledem
 • Dejte studenou vodu do uzavřeného sáčku k vytvoření tlaku, který omezí otékání

Compression (stažení)

 • Esovité zábaly, které mohou být vlhké k usnadnění průchodu chladu, mohou být použity - balte od distálního k proximálnímu
 • Ke zvýšení tlaku může být použita plstěná podložka ve tvaru podkovy, která se umístí pod zábal přes oblast největšího otoku

Elevation (zvednutí)

 • Zvedněte nohu jak jen je možné společně s použitím ledu a tlaku
 • Zvedněte chodidlo výše než je pas, abyste omezili otékání a bolest
 • Nechte nohu zvednutou i během spánku
 • Zvednutí umožní, aby gravitace pracovala společně s lymfatickým systémem než proti němu.
 • Zvednutí také sníží hydrostatický tlak, což vede ke snížení ztráty tekutiny a také napomáhá žilnímu a lymfatickému návratu prostřednictvím gravitace.

Kdy vyhledat lékaře:

Jestliže je kotník viditelně zlomen/podvrtnut nebo zranění způsobuje velkou bolest/nestabilitu, pak by se měl ihned vyhledat odborný lékař.

 Rozdělení:

Je nutné rozlišit "podvrtnutý kotník" a zřejmé poškození vazů.

 Všechny typy podvrtnutí způsobují více nebo méně vážná poškození vazů tím, že dojde k vytržení vazivově-elastické tkáně z pouzdra a vzniku krevního výronu nebo otoku.

 Obecně se dají podvrtnutí kotníku rozdělit na:

 

STUPEŇ I

 ty, u kterých je pozorován otok, lokální bolestivost a natažení vazivového aparátu

 • Malé podvrtnutí, malá bolest, malý otok a může být zřejmá ztuhlost kloubu
 • Minimální nebo žádná ztráta funkce
 • Možný návrat k aktivitě během několika dnů od zranění (s ortézou nebo tejpováním)

 

Obrazek


STUPEŇ II

ty, u kterých dojde k částečnému poškození vazivového aparátu - většinou spojeno s krevními výrony, ale bez nestability,

 • Střední až větší bolest, objeví se otok a ztuhlost kloubu
 • Částečné přetržení laterálního vazu (vazů)
 • Střední ztráta funkce s obtížemi při stoupání na špičky a při chůzi
 • Zranění vyžaduje 2-3 měsíce, než kotník dosáhne téměř plné síly a stability v kloubu

Obrazek


STUPEŇ III

ty, u kterých dojde k poškození vazivového aparátu - kompletní roztržení a k vzniku nestability.

 Někdy tato poranění, úplně nebo částečně zhojená, zanechávají následky. Ty se nejčastěji projevují mírnou kloubní nestabilitou a sklonem k opakujícím se podvrtnutím , méně často kompletní nestabilitou, chronickými otoky, bolestí a následně odhaleným poškozením chrupavky uvnitř kloubu.

 • Ze začátku se může objevit velká bolest, následovaná malou nebo žádnou bolestí kvůli úplnému přerušení nervových vláken
 • Otok může být velký a kloub ztuhne během několika hodin po zranění
 • Kompletní ruptura vazů v laterální oblasti (závažná volnost kloubu)
 • Obvykle vyžaduje nějakou formu znehybnění trvající několik týdnů
 • Kompletní ztráta funkce (funkční neschopnost) a nutnost berlí
 • Obvykle postačí rehabilitační cvičení, ale malé procento může vyžadovat lékařský zákrok

 

Obrazek

Léčba

 Pro úspěch zvolené léčby má velký význam dodržení dostatečně dlouhého období klidového režimu, ledování.

 Velkou výhodou je možnost brzké a intenzivní odborné rehabilitace využívající jak měkkých technik, tak speciálních fyzikálních procedur ( lymfodrenáž, elektroléčba, ultrazvuk, laser,...).

 Po zahájení postupného zatěžování se doporučuje krátkodobé použití kompresivní ortézy.

 

Uzdravení může trvat až 4 měsíce!

 

Zdroje

http://www.tornero-ul.cz/podvrtnuti-kotniku.php

http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2005031301

 

a bohužel i vlastní zkušenosti :-(.